Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w konkursie plastycznym pt. Feliks Nowowiejski - moja inspiracja. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat kompozytora Feliksa Nowowiejskiego-patrona PSM I i II st. w Zgorzelcu, w związku ze 140. rocznicą urodzin.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej  w dowolnej technice i formacie, inspirowanej postacią Feliksa Nowowiejskiego, jego życiem, twórczością lub konkretnym dziełem muzycznym.

Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie powiatu zgorzeleckiego; organizatorzy przyjmują maksymalnie 5 najlepszych prac z każdej szkoły; sugerowana jest organizacja etapu szkolnego. Dopuszcza się udział dzieci i młodzieży zgromadzonych w plastycznych kołach zainteresowań, działających przy instytucjach kulturalnych powiatu zgorzeleckiego.

Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu PSM I i II st. w Zgorzelcu, ul. Langiewicza 29 w terminie do 19 czerwca 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września 2017 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 11 listopada 2017 roku.