Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

6 marca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu odbyły się warsztaty fortepianowe, które poprowadziła profesor Maria Serafin- wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W ramach warsztatów młodzi pianiści wysłuchali także wykładu na temat „Rozwijania techniki pianistycznej na wybranej literaturze fortepianowej”. Ponadto odbyły się indywidualne konsultacje dla uczniów i pedagogów zgorzeleckiej PSM.

Dzieci i młodzież, początkowo onieśmielone autorytetem Pani Profesor, szybko nawiązały doskonały kontakt i chłonęły wiedzę oraz wszelkie uwagi. Ciepła osobowość, cierpliwość, a przede wszystkim doświadczenie i świetne podejście metodyczne wykładowcy zyskały uznanie zarówno wśród uczniów, jak i pedagogów zgorzeleckiej szkoły muzycznej.